ce_ustmenu

ce_ustmenu2


CE belgesi kimden alınır CE belgelendirme kuruluşları hakkında

Onaylanmış Kuruluşlar

Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ birçok ürün için sağlık,güvenlik,çevre-tüketiciyi koruma ve mümkün olduğu durumlarda evcil hayvanların korunması yönünde zorunlu şartları içermektedir.Söz konusu direktifler kapsamında birçok ürünün Avrupa Birliği üyesi ülkelerde serbestçe dolaşabilmesi için CE işaretini taşıması mecburidir.

CE işareti başlangıçta Fransızca 'CONFORMITE EUROPEENNE' daha sonra da İngilizce 'CONFORMITY EUROPE' olarak kullanılmıştır.Biz Türkçe olarak CE işaretine 'AVRUPAYA UYGUNLUK MARKASI' diyoruz.

CE işaretini taşımayan ürünler,AB'de pazarlanamaz ve hatta AB dışında üretilen ve CE işareti taşımayan ürünlerin bu ülkelere girmesi mümkün değildir.Bu nedenle,CE işareti,AB dışında kalan ülkelerden ihraç edilen ürünler için pasaport görevi görmektedir.

CE işaretini veren yetkili bir kuruluş,ne Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ne de AB dışındaki ülkelerde yoktur.Ancak,bu kuruluşlar,Yeni Yaklaşım Direktiflerinde belirtilen durumlarda,yüksek riskli ürünler için Uygunluk değerlendirmesi işlemlerini yürütürler.

Avrupa Birliği mevzuatı, CE Uygunluk İşareti taşıması gereken ürünlerden yüksek risk taşıyan ürünlerin, piyasaya arz edilmeden önce konusunda uzman, üçüncü bir taraf olan ve AB resmi gazetesinde yayımlanmış kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmasını şart koşmaktadır. İşte, bu ürünlerin test, muayene ve/veya belgelendirmesini yapmak üzere üye ülkeler tarafından altyapısı yeterli görülen uygunluk değerlendirme kuruluşları arasından seçilerek AB Resmi Gazetesinde yayımlanan kuruluşlar onaylanmış kuruluş (notified body) statüsünü almaktadır.

Üye ülkelerce belirlenen onaylanmış kuruluşların listesi Avrupa Birliği Komisyonuna gönderilmekte ve diğer üye ülkelere duyurulması amacıyla bu listeler AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaktadır. Bu kuruluşların teknik açıdan yetkin olmaları gerekmektedir.

Ce belgesi veren firmalar Avrupa birliği tarafından onaylanmış, Avrupa birliğinin resmi sitesinde adı yazılı olan kuruluşlardır. Riskli grup ürünler için üreticinin yayınladığı deklarasyon yeterli olmaz ve bu tip ürünler için Avrupa Birliği tarafından onaylanmış kuruluşları dan ürüne CE belgesi verilmesini gerekmektedir. Bu ürünler o ülkenin yetkili onaylanmış kuruluşları tarafından test edilip incelenir. Türkiye de 20 adet CE Belgesi verebilen onaylı kuruluş mevcuttur. Ürünlerin AB mevzuatlarına uyumunu takip devlet kuruluşları ürünlere göre farklılık gösterir.

Kaynak:www.innovabel.com


Fußzeile

INNOVA Uluslararası Teknik Kontrol ve Test Hizmetleri

canada goose outlet canada goose outlet canada goose outlet
canada goose outlet canada goose outlet canada goose outlet
canada goose outlet canada goose outlet canada goose outlet